Förordning (1999:1066) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 2000

SFS nr
1999:1066
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1999-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1445
Upphävd
2001-01-01

Regeringen fastställer enligt 8 a § lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon skatten till följande belopp
för år 2000.

1 § Skatten tas ut för buss med en totalvikt av högst 3 500
kilogram och för lastbil med skåpkarosseri och en totalvikt av
högst 3 500 kilogram med 6 kronor och 47 öre per kilogram
tjänstevikt och för annan lastbil med en totalvikt av högst 3
500 kilogram med 4 045 kronor.

2 § Skatten tas ut för motorcykel med 1 355 kronor om
tjänstevikten inte överstiger 75 kilogram, med 1 780 kronor om
tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kilogram, med 2
730 kronor om tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte
överstiger 210 kilogram, samt i annat fall med 4 530 kronor.

Övergångsbestämmelser

2000:1445

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.