Förordning (1999:1067) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2000

SFS nr
1999:1067
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-11-25

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 2000.
__________________________________________________________________________
Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift
per år månad vecka dag

högst 3 axlar 6 556 kronor 655 kronor 174 kronor 52 kronor
4 eller fler 10 928 kronor 1 092 kronor 288 kronor 52 kronor
axlar
__________________________________________________________________________
Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 218 kr.