Förordning (1999:1075) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2000

SFS nr
1999:1075
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-12-02

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på en skuld som
avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,2
procent för år 2000.