Förordning (1999:1178) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2000

SFS nr
1999:1178
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-12-09

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter
under år 2000 enligt följande. Fördelningen av ålderspensions-
avgifter enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter
skall göras på så sätt att 9,0 procent förs till staten, 18,5
procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning
och återstoden förs efter avstämning till Allmänna pensions-
fonden. Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt
8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall
göras på så sätt att 14,1 procent förs till Riksgäldskontoret
för tillfällig förvaltning och 85,9 procent förs till Allmänna
pensionsfonden.