Förordning (1999:1419) om inkomstindex för år 2000

SFS nr
1999:1419
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-12-22

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 101,73 för år
2000.