Rikförsäkringsverkets föreskrifter (1999:1433) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
1999:1433
Departement/myndighet
Riksförsäkringsverket
Utfärdad
1999-12-10

Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag som
avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
inte skall ändras från och med den 1 februari 2000.