Tillkännagivande (1999:350) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

SFS nr
1999:350
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-05-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:767
Upphävd
1999-10-07

Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och
om verkställighet av domar på privaträttens område och
tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober
1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonven-
tionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-domstolens
tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda
tillträdeskonventioner, träder för Sveriges del i kraft den 1
januari 1999. Brysselkonventionen i dess lydelse enligt 1996
års konvention om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde
träder i kraft i förhållande till övriga konventionsstater när
dessa har tillträtt nämnda tillträdeskonvention. För samtliga
EU-stater, med undantag av Österrike, Finland och Sverige, har
1978, 1982 och 1989 års tillträdeskonventioner trätt i kraft.

Brysselkonventionen finns publicerad i Europeiska
gemenskapernas tidning (EGT, 98/C 27/01 s. 1).
Brysselkonventionens svenska, engelska och franska texter finns
intagna som bilaga till lagen (1998:358) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av utländska
domar enligt Brysselkonventionen.

Följande stater har anslutit sig till konventionen om
Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till
Brysselkonventionen.

Stat Dag för konventionens Reservationer och förklaringar
ikraftträdande för
staten

Danmark 1998-12-01 –
Finland 1999-04-01 –
Italien 1999-06-01 –
Nederländerna 1998-12-01 –
Spanien 1999-04-01 –
Sverige 1999-01-01 Sverige har motsatt sig det
förfarande vid delgivning som
beskrivs i artikel IV
andra stycket i konventionens
protokoll.
Tyskland 1999-01-01 –
Österrike 1998-12-01 Österrike har motsatt sig det
förfarande vid delgivning som
beskrivs i artikel IV andra stycket
i konventionens protokoll.