Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket

SFS nr
1999:591
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:286

1 § Anställningsstöd, stöd till utbildningsvikariat, stöd
till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare och stöd
till yrkesintroduktion som beslutats av den offentliga
arbetsförmedlingen samt sjöfartsstöd som beslutats av
Trafikverket får tillgodoföras arbetsgivaren genom
kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de stöd som ska
krediteras skattekontot. Lag (2014:286).