Förordning (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag

SFS nr
1999:610
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-06-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1121

1 § Skälig avkastning vid beslut om utdelning från kommunala
bostadsföretag under tiden januari-juni 2003 skall vara högst
7,5 procent. Förordning (2002:1121).