Förordning (1999:704) om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol

SFS nr
1999:704
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-06-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:391
Upphävd
2013-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:991

1 § Särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol förordnas av
Domarnämnden. Nämndens beslut om förordnande får inte
överklagas. Förordning (2010:991).