Förordning (1999:768) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2000

SFS nr
1999:768
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
1999-09-23

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2000 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktorer

1999 1,0513

2000 1,0510