Riksbankens föreskrifter (1999:797) om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor

SFS nr
1999:797
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1999-10-15

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, att minnesmynt på
tvåtusen och tvåhundra kronor skall ges ut samt att mynten
skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av millenniumskiftet skall minnesmynt med
nominella värden tvåtusen och tvåhundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåtusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en
vikt av 13 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåtusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs och Kronprinsessan
Victorias bilder i profil med omskriften upptill “KUNG CARL XVI
GUSTAF” och nedtill “KRONPRINSESSAN VICTORIA”.

På frånsidan stora riksvapnet med vapenmantel och årtalet 1999
som är påbörjat präglingsår omgivet av till vänster “E” som
anger myntningsorten och till höger “B” som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt
däremellan “2000 KRONOR * SVERIGE * ÅR 2000”.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs och Kronprinsessan
Victorias bilder i profil med omskriften upptill “KUNG CARL XVI
GUSTAF” och nedtill “KRONPRINSESSAN VICTORIA”.

På frånsidan stora riksvapnet med vapenmantel och årtalet 1999
som är påbörjat präglingsår, omgivet av till vänster “E” som
anger myntningsorten och till höger “B” som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt
däremellan “200 KRONOR * SVERIGE * ÅR 2000”.

Randen skall vara slät.