Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet

SFS nr
1999:798
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1999-10-15

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, att ett mynt på en
krona med anledning av millenniumskiftet skall ges ut samt att
myntet skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av millenniumskiftet skall ett mynt med
nominellt värde på en krona ges ut.

2 § Myntet skall tillverkas i en legering av 75 % koppar och 25
% nickel. Myntet skall ha en vikt av 7,0 gram och en diameter
av 25,0 mm.

3 § Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett
kilogram får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 %
från den vikt som mynten skall ha enligt 2 §.

4 § Myntet skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil omgivet
av upptill “KUNG CARL XVI GUSTAF” och nedtill “SVERIGE” * år
2000″.

På frånsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta namnschiffer med
omskriften upptill “FÖR SVERIGE I TIDEN” omgivet till vänster
av ett “E” som anger myntningsorten och till höger av ett “B”
som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt
nedtill “1 KRONA”.

Randen skall vara räfflad.