Förordning (1999:855) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

SFS nr
1999:855
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-10-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:830

Regeringen föreskriver att kammarrätten får besluta om
avvikelse från vad som sägs i 10-13 §§ förordningen (1996:380)
med kammarrättsinstruktion om det är påkallat av arbetsmässiga
eller organisatoriska skäl.

Beslut om avvikelse skall framgå av kammarrättens
arbetsordning.