Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

SFS nr
1999:856
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:784
Upphävd
2008-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1445

1 § Försöksverksamhet enligt lagen (1999:613) om
försöksverksamhet med videokonferens i rättegång får bedrivas
vid följande domstolar:

Högsta domstolen

Svea hovrätt

Göta hovrätt

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland

Attunda tingsrätt

Nacka tingsrätt

Solna tingsrätt

Stockholms tingsrätt

Södertälje tingsrätt

Södertörns tingsrätt

Uppsala tingsrätt

Eskilstuna tingsrätt

Nyköpings tingsrätt

Gotlands tingsrätt

Västmanlands tingsrätt

Falu tingsrätt

Linköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt

Jönköpings tingsrätt

Växjö tingsrätt

Kalmar tingsrätt

Örebro tingsrätt

Blekinge tingsrätt

Helsingborgs tingsrätt

Lunds tingsrätt

Ystads tingsrätt

Malmö tingsrätt

Halmstads tingsrätt

Varbergs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt

Alingsås tingsrätt

Borås tingsrätt

Uddevalla tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt

Värmlands tingsrätt

Gävle tingsrätt

Hudiksvalls tingsrätt

Sundsvalls tingsrätt

Östersunds tingsrätt

Lycksele tingsrätt

Skellefteå tingsrätt

Umeå tingsrätt

Gällivare tingsrätt

Luleå tingsrätt
Förordning (2007:1445).

2 § Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning
för videokonferens skall, om arbetets behöriga gång och
förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och
lokaler till förfogande för den som skall delta i ett
domstolssammanträde genom videokonferens.

Den domstol som låter en person delta i ett domstolssammanträde
genom videokonferens skall på lämpligt sätt förvissa sig om
deltagarens identitet och om att reglerna för att delta i ett
domstolsförfarande följs. Förordning (2000:647).

3 § Domstolar vid vilka försöksverksamhet bedrivs skall lämna
uppgifter om verksamheten till Domstolsverket enligt de
föreskrifter som verket meddelar.