Förordning (1999:902) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2000

SFS nr
1999:902
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1999-11-18

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 2000 skall vara 5,5 procent.