Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)

SFS nr
2000:1025
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:591

1 § Med jordbruksprodukter avses i konkurrenslagen (2008:579)
sådana varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets
förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som är
upptagna i bilagan till denna lag.

Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lag sådana varor som är
upptagna i kap. 6-8 i Kombinerade nomenklaturen. Med
skogsprodukter avses sådana varor som anges i kap. 44, 47 och
48 i nomenklaturen. Lag (2008:591).

Bilaga

Varuslag

ur 01.01 Levande hästar

ur 01.02 Levande nötkreatur

ur 01.03 Levande tamsvin

ur 01.04 Levande får

01.05 Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus
domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

ur 02.01 Kött av nötkreatur, färskt eller kylt

ur 02.02 Kött av nötkreatur, fryst

ur 02.03 Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst

ur 02.04 Kött av får, färskt, kylt eller fryst

ur 02.05 Kött av häst, färskt, kylt eller fryst

ur 02.06 Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och
häst, färska, kylda eller frysta

ur 02.07 Kött och andra ätbara delar (med undantag av
gåslever) av fjäderfä enligt nr 01.05, färska,
kylda eller frysta

02.09 Svinfett, inte innehållande magert kött, och
fjäderfäfett (inte utsmälta eller på annat sätt
extraherade), färska, kylda, frysta, saltade, i
saltlake torkade eller rökta

ur 02.10 Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur,
tamsvin, får och fjäderfä (med undantag av gåslever),
saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller
andra djurdelar

04.01 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte
försatta med socker eller annat sötningsmedel

04.02 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med
socker eller annat sötningsmedel

04.03 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och
annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även
koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt,
bär, nötter eller kakao

04.04 Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker
eller annat sötningsmedel; produkter bestående av
naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker
eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans

ur 04.05 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

04.06 Ost och ostmassa

ur 04.07 Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller
kokta

04.08 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade,
ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på
annat sätt konserverade, även försatta med socker
eller annat sötningsmedel

ur 07.01 Potatis (med undantag av nyskördad potatis under
tiden 6 juni-5 juli), färsk eller kyld

ur 07.09 Sockermajs, färsk eller kyld

ur 07.10 Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

ur 07.12 Torkad potatis och sockermajs, hela, i bitar,
skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare
beredda

ur 07.13 Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som
används för livsmedels- eller foderändamål, även
skalade eller sönderdelade

ur 07.14 Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela
eller i bitar och även i form av pelletar

10.01 Vete samt blandsäd av vete och råg

10.02 Råg

10.03 Korn

10.04 Havre

10.05 Majs

10.07 Sorghum

ur 10.08 Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och hirs

11.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och
råg

ur 11.02 Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av
vete och råg, ris, bovete, kanariefrö och hirs

ur 11.03 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och
pelletar av annan spannmål än ris, bovete, kanariefrö
och hirs

ur 11.04 Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och hirs,
bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad
till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad),
groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till
flingor eller malda

ur 11.05 Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis

ur 11.06 Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar
enligt nr 07.14

11.07 Malt, även rostat

ur 11.08 Stärkelse

12.01 Sojabönor, även sönderdelade

12.02 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte
rostade eller på annat sätt tillagade

12.03 Kopra

12.05 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade

12.06 Solrosfrön, även sönderdelade

ur 12.07 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med
undantag av ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt
bokollon), även sönderdelade

ur 12.08 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med
undantag av mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och
oiticicafrön samt av bokollon)

ur 12.12 Sockerbetor, färska eller torkade, även malda

ur 12.14 Lusernmjöl och annat grönmjöl, även i form av
pelletar

ur 15.01 Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta,
även utpressade eller extraherade med lösningsmedel

ur 15.02 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller
getter, råa eller utsmälta, även utpressade eller
extraherade med lösningsmedel

15.03 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin
och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på
annat sätt beredda

ur 15.04 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade (med
undantag av fiskleverolja)

15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade

15.07 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.08 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.09 Olivolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.10 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt
fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av
dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner
enligt nr 15.09

15.11 Palmolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.12 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade

15.13 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade

15.14 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade

ur 15.15 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (med
undantag av jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-,
ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor)
samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

ur 15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt
eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt)
eller elaidiniserats, även raffinerade men inte
vidare bearbetade med undantag av
produkter med karaktär av konstgjorda vaxer

15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av
animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor
eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt
detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16

ur 15.18 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med
undantag av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt
fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade,
faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i
vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt
modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16;
oätliga blandningar eller beredningar av animaliska
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av
fraktioner av olika fetter eller oljor enligt
detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans

ur 16.01 Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande
produkter av kött, andra djurdelar eller blod;
beredningar av dessa produkter

ur 16.02 Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller
konserverade på annat sätt (med undantag av
gåsleverpastej)

ur 16.05 Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och
blötdjur, beredda eller konserverade

17.01 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt
ren sackaros, i fast form

ur 17.02 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos,
glukos och fruktos, i fast form (med undantag av
invertsocker); sirap och andra sockerlösningar utan
tillsats av aromämnen eller färgämnen (med undantag
av invertsocker); sockerkulör

17.03 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av
socker

ur 17.04 Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra
liknande halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk

ur 18.06 Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och
liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och
flytande beredningar endast avsedda för framställning
av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck,
innehållande kakao

ur 19.01 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller
maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans;
livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01-04.04,
som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

19.02 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar,
lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta,
fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat
sätt beredda; couscous, även beredd

19.03 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse

ur 19.04 Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt
eller på annat sätt beredd

ur 19.05 Bakverk, även innehållande kakao (med undantag av
kex, småkakor o.d., våfflor och rån (wafers))

ur 20.04, Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr
07.13,

ur 20.06 beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, frysta

ur 20.05, Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr
07.13,

ur 20.06 beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, inte frysta

ur 21.02 Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med
undantag av vacciner enligt nr 30.02)

ur 21.04 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar,
innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)

21.05 Glassvaror, även innehållande kakao

ur 21.06 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans (med undantag av konfektyrer)

23.02 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av
pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan
bearbetning av spannmål eller baljväxter

23.03 Återstoder från stärkelseframställning och liknande
återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från
sockerframställning, drav, drank och annat avfall från
bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar

23.04 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning
av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar

23.05 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning
av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

ur 23.06 Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag
av mandelkli) från utvinning av vegetabiliska fetter
eller oljor, andra än de som omfattas av nr 23.04 eller
23.05, även malda eller i form av pelletar

23.08 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt
vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana
slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda
eller inbegripa någon annanstans, även i form av pelletar

ur 23.09 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring
av djur (med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och
mineralfodermedel som inte innehåller torrmjölk)

25.10 Naturliga kalciumfosfater, naturliga
aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita

ur 28.08 Salpetersyra

ur 28.09 Fosforpentoxid och ortofosforsyra

28.14 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

ur 28.34 Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat

ur 28.35 Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta-
och pyrofosfater), kaliumortofosfater och
kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)

31.01 Gödselmedel

-31.05

ur 35.02 Äggalbumin

35.05 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex.
förklistrad eller örestrad stärkelse); lim och
klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse

ur 35.07 Enzympreparat innehållande födoämnen

ur 38.09 Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som
används inom textil-, pappers- eller läderindustrin
eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse
eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i
detaljhandelsförpackningar vägande per styck högst
1 kg netto)

ur 38.23 Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein,
linoljefettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av
minst 170, ricinoljefettsyra, dehydratiserad
ricinoljefettsyra, högraffinerad tallfettsyra och
ullfettsyra); sura oljor från raffinering

ur 38.24 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor
på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter