Förordning (2000:1125) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare

SFS nr
2000:1125
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:813

1 § Allmänna reklamationsnämnden får pröva tvister mellan
konsumenter och fastighetsmäklare i fråga om

– skadestånd enligt 20 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), och

– ersättning för fastighetsmäklares uppdrag.

2 § Allmänna reklamationsnämnden skall inhämta synpunkter från
Fastighetsmäklarnämnden i frågor om god fastighetsmäklarsed om
detta är av betydelse för prövningen av tvisten.

Övergångsbestämmelser

2000:1125

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och
gäller till utgången av år 2004.

2. Tvister som anmälts till Allmänna reklamationsnämnden före
utgången av år 2004 skall prövas enligt denna förordning.
Förordning (2002:813).