Tillkännagivande (2000:1169) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

SFS nr
2000:1169
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-11-30

Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och
om verkställighet av domar på privaträttens område och
tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober
1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996
(Brysselkonventionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-
domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse
enligt nämnda tillträdeskonventioner, trädde för Sveriges del i
kraft den 1 januari 1999. Brysselkonventionen i dess lydelse
enligt 1996 års konvention om Österrikes, Finlands och Sveriges
tillträde träder i kraft i förhållande till övriga
konventionsstater när dessa har tillträtt nämnda
tillträdeskonvention. För samtliga EU-stater, med undantag av
Österrike, Finland och Sverige, har 1978, 1982 och 1989 års
tillträdeskonventioner trätt i kraft.

Brysselkonventionen finns publicerad i Europeiska
gemenskapernas tidning (EGT C 27, 26.1.1998, s. 1).
Brysselkonventionens svenska, engelska och franska texter finns
intagna som bilaga till lagen (1998:358) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av utländska
domar enligt Brysselkonventionen.

Följande stater har anslutit sig till konventionen om
Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till
Brysselkonventionen.

Stat Dag för konventionens Reservationer
ikraftträdande för staten och förklaringar

Danmark 1998-12-01 –
Finland 1999-04-01 –
Frankrike 2000-08-01 –
Förenade
kungariket 2001-01-01 –
Grekland 1999-10-01 –
Irland 1999-12-01 –
Italien 1999-06-01 –
Luxemburg 2000-05-01 –
Nederländerna 1998-12-01 –
Portugal 1999-10-01 –
Spanien 1999-04-01 –
Sverige 1999-01-01
Sverige har motsatt sig
det förfarande vid del-
givning som beskrivs i
artikel IV andra stycket
i konventionens protokoll.

Tyskland 1999-01-01 –
Österrike 1998-12-01
Österrike har motsatt sig
det förfarande vid del-
givning som beskrivs i
artikel IV andra stycket
i konventionens protokoll.