Förordning (2000:1171) om inkomstindex för år 2001

SFS nr
2000:1171
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-12-07

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 103,20 för år
2001.