Förordning (2000:1172) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2001

SFS nr
2000:1172
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-11-30

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 2001 skall vara 5,2 procent.