Förordning (2000:1329) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2001

SFS nr
2000:1329
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-12-07

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på en skuld som
avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,1
procent för år 2001.