Förordning (2000:138) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2000/01

SFS nr
2000:138
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-03-30

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 2000/01.

Varuslag Procentandel av basmängden
Motorbensin 25
Fotogen 25
Flygfotogen 10
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 26
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25