Förordning (2000:20) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m.

SFS nr
2000:20
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-01-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:831

1 § Hovrätten får besluta om avvikelse från vad som sägs i 10-
13 §§ förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion om det är
påkallat av organisatoriska skäl.

2 § Hovrätten får förordna annan ledamot än rotelinnehavare att
på eget ansvar fullgöra sådana uppgifter som enligt
förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion ankommer på
rotelinnehavare, om det är påkallat av organisatoriska skäl.

3 § Hovrätten meddelar i sin arbetsordning närmare föreskrifter
om undantag enligt denna förordning.