Hemförsäljningsförordning (2000:275)

SFS nr
2000:275
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2000-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:19
Upphävd
2014-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:140

Formulär till handlingar och blanketter som avses i 4 kap. 3 §
distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) fastställs av
Konsumentverket. Förordning (2005:140).