Förordning (2000:553) om vissa sanktioner mot Burma/Myanmar

SFS nr
2000:553
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-06-08

Riksåklagaren är behörig myndighet enligt artikel 3 i rådets
förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om förbud mot
försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av
utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för
terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av
vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster
i Burma/Myanmar.