Förordning (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001

SFS nr
2000:702
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-08-31

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 36 900 kronor respektive 37 700 kronor för år
2001.