Tillkännagivande (2000:727) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete

SFS nr
2000:727
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2000-08-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:6
Upphävd
2001-01-30

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan,
anslutna till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.

1. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska
utlämningskonventionen (SÖ 1959:65 och 1967:46) är följande
utomnordiska stater anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien,
Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Makedonien (FYROM), Malta, Moldova, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

2. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna:
Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien,
Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ukraina och Ungern.

3. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna:
Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Nederländerna,
Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

4. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1968:15, 1977:88 och 1992:4) om
inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater
anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland,
Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Malta, Moldova,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska
federationen, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och
Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och
Österrike.

5. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska
konvention om inbördes rättshjälp i brottmål är följande
främmande stater anslutna: Albanien, Bulgarien, Cypern,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM),
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska
federationen, Slovakien, Spanien, Storbritannien och
Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och
Österrike.

6. I fråga om den i Strasbourg den 30 november 1964 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1979:4) rörande övervakning av
villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer, se 1 §
förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

7. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska
konvention angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt
är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien,
Grekland, Island, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien,
Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.

8. I fråga om den i Haag den 28 maj 1970 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1973:55, 1972:260, 1972:261 och 1972:812) om
brottmålsdoms internationella rättsverkningar, se 1 §
förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom.

9. I fråga om den i Strasbourg den 15 maj 1972 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1976:21) om överförande av
lagföring i brottmål, se 1 § förordningen (1978:108) om
internationellt samarbete rörande lagföring för brott.

10. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism
är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

11. I fråga om den i Strasbourg den 21 mars 1983 dagtecknade
konventionen (SÖ 1985:1) om överförande av dömda personer, se
13 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom.

12. I fråga om den i Wien den 20 december 1988 dagtecknade
konventionen (SÖ 1991:41) om bekämpande av illegal handel med
narkotika och psykotropa ämnen, se under 21 b § förordningen
(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilagan till denna
förordning.

13. I fråga om den i Strasbourg den 8 november 1990 dagtecknade
konventionen (SÖ 1996:19) om penningtvätt, efterforskning,
beslag och förverkande av vinning av brott, se under 21 c §
förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom samt bilagan till denna förordning.