Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS nr
2000:866
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-11-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1016

Regeringen bemyndigar Skatteverket att meddela
verkställighetsföreskrifter i fråga om

1. genomsnittliga produktionskostnader för djur enligt 17 kap.
5 § inkomstskattelagen (1999:1229),

2. genomsnittspris för lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag,

3. nybilspriser enligt 61 kap. 5-7 §§ samma lag, och

4. fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag
enligt 64 kap. 2 § och skattereduktion enligt 65 kap. 11 § samt
om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) enligt 64
kap. 6 § samma lag. Förordning (2003:1016).

Övergångsbestämmelser

2000:866

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Förordningen
(1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela
vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) skall
upphöra att gälla vid utgången av år 2000. Den upphävda
förordningen gäller dock i fråga om föreskrifter som skall
tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.