Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2001:1145) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2001:1145
Departement/myndighet
Riksförsäkringsverket
Utfärdad
2001-11-09

Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag som
avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
skall höjas med 2 procent från och med den 1 februari 2002.