Förordning (2001:127) om sommartid

SFS nr
2001:127
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-03-08

1 § Sommartid skall gälla i landet under viss period varje år.

Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme.
Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om
svensk normaltid.

2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista
söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i
oktober. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.