Förordning (2001:168) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2001/2002

SFS nr
2001:168
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-04-19

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 2001/02.

Varuslag Procentandel av basmängden

Motorbensin 25
Fotogen 25
Flygfotogen 10
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 26
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25