Lag (2001:332) om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar

SFS nr
2001:332
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-05-31

Vid utgången av juni 2001 upphör följande bindande förklaringar
från Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) att
gälla:

1. CFU 1965:4 Fråga om skatteavdrag på semestermedel, som
utbetalas av en av Taxi Intresseförening i Stockholm förvaltad
semesterkassa.

2. CFU 1965:11 Skatteavdrag å landstingsanställda läkares
inkomst av öppen vård m.m.

3. CFU 1966:7 Fråga om skatteavdrag på semesterersättning, som
betalas genom EA:s semesterkassa.

4. CFU 1966:8 Angående skatteavdrag för gift utlänning med
arbetsanställning i Sverige men familjen kvarboende i
hemlandet.

5. CFU 1967:10 Angående skatteavdrag, då utländskt företag mot
ersättning ställer arbetskraft till svenskt företags
förfogande.

6. CFU 1968:7 Skatteavdrag på ersättning, som utbetalas till
korttidsanställda stuveriarbetare.

7. CFU 1968:15 Angående arbetstagares skyldighet att för
arbetsgivare styrka att han själv inbetalat kvarstående skatt.

8. CFU 1969:23 Fråga om artistskatt på ersättning till sångare
m.fl. vid jordfästning.

9. CFU 1969:27 Angående skyldighet att i visst fall erlägga
artistskatt.

10. CFU 1970:4 Fråga om arbetsgivare – arbetstagareförhållande
i visst fall.

11. CFU 1970:6 Förlängning av anstånd enligt 48 § 1 mom.
uppbördsförordningen.