Lag (2001:372) om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001

SFS nr
2001:372
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2001-05-31

1 § För fordon med slutsiffra fem i registreringsnumret gäller,
i stället för bestämmelserna i 11 § fordonsskattelagen
(1988:327), att det skatteår som börjar under år 2001 skall
bestå av tretton på varandra följande kalendermånader. För det
skatteåret skall fordonsskattens storlek vara tretton
tolftedelar av de belopp som framgår av bilaga 1 till
fordonsskattelagen. För den första skatteperioden det
skatteåret skall skatten vara fem tolftedelar av de belopp som
framgår av nämnda bilaga.

2 § Bestämmelserna i fordonsskatteförordningen (1993:1028)
tillämpas vid uppbörd m.m. enligt denna lag.