Förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

SFS nr
2001:38
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-02-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:785
Upphävd
2008-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1444

1 § Försöksverksamhet enligt lagen (2001:25) om
försöksverksamhet med videokonferens i allmän
förvaltningsdomstol får bedrivas vid följande domstolar:

Regeringsrätten

Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Jönköping

Länsrätten i Stockholms län

Länsrätten i Uppsala län

Länsrätten i Södermanlands län

Länsrätten i Gotlands län

Länsrätten i Västmanlands län

Länsrätten i Skåne län

Länsrätten i Hallands län

Länsrätten i Göteborg

Länsrätten i Värmlands län

Länsrätten i Gävleborgs län

Länsrätten i Jämtlands län

Länsrätten i Västerbottens län

Länsrätten i Norrbottens län

Länsrätten i Östergötlands län

Länsrätten i Jönköpings län

Länsrätten i Kronobergs län

Länsrätten i Kalmar län

Länsrätten i Blekinge län

Länsrätten i Örebro län
Förordning (2007:1444).

2 § Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning
för videokonferens skall, om arbetets behöriga gång och
förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och
lokaler till förfogande för den som skall delta i en muntlig
förhandling genom videokonferens.

Den domstol som låter en person delta i en muntlig förhandling
genom videokonferens skall på lämpligt sätt förvissa sig om
deltagarens identitet och om att reglerna för att delta i ett
domstolsförfarande följs.

3 § Domstolar vid vilka försöksverksamhet bedrivs skall lämna
uppgifter om verksamheten till Domstolsverket enligt de
föreskrifter som verket meddelar.