Förordning (2001:386) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (1984:649) om företagshypotek

SFS nr
2001:386
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2001-05-31

Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsmyndigheten
enligt 4 kap. 2 § lagen (1984:649) om företagshypotek att
inskrivningsdagarna den 2 och 3 juli 2001 skall ställas in.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och gäller till
den 6 juli 2001.