Riksbankens föreskrifter (2001:504) om minnesmynt på tvåhundra kronor

SFS nr
2001:504
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2001-06-08

1 § Med anledning av Konung Carl XVI Gustafs och Drottning
Silvias silverbröllopsdag skall minnesmynt med nominellt värde
av tvåhundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av
925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt
av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 27 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs och Drottning Silvias
porträtt i profil med omskriften “KONUNG • CARL • XVI • GUSTAF
• DROTT-NING • SILVIA”.

På frånsidan stora riksvapnet, därunder omgivet av till vänster
“B” som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn och
till höger “E” som anger myntningsorten samt texten “SVERIGE”,
“1976 • 19 JUNI • 2001”, “200 KR”.

Randen skall vara slät.