Tillkännagivande (2001:6) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete

SFS nr
2001:6
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-01-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:860
Upphävd
2001-12-04

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan,
anslutna till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.

1. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska
utlämningskonventionen (SÖ 1959:65 och 1967:46) är följande
utomnordiska stater anslutna: Albanien, Andorra, Belgien,
Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland,
Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Makedonien (FYROM), Malta, Moldova, Nederländerna,
Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

2. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna:
Albanien, Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland,
Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Malta (från
den 18 februari 2001), Nederländerna, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Tjeckien, Ukraina och Ungern.

3. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna:
Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Malta (från
den 18 februari 2001), Nederländerna, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

4. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1968:15, 1977:88 och 1992:4) om
inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater
anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland,
Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Malta, Moldova,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska
federationen, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och
Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och
Österrike.

5. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska
konvention om inbördes rättshjälp i brottmål är följande
främmande stater anslutna: Albanien, Bulgarien, Cypern,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island,
Italien, Kroatien Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien
(FYROM), Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska
federationen, Slovakien, Spanien, Storbritannien och
Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och
Österrike.

6. I fråga om den i Strasbourg den 30 november 1964 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1979:4) rörande övervakning av
villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer, se 1 §
förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

7. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska
konvention angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt
är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien,
Grekland, Island, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien,
Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.

8. I fråga om den i Haag den 28 maj 1970 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1973:55) om brottmålsdoms internationella
rättsverkningar, se 1 § förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom.

9. I fråga om den i Strasbourg den 15 maj 1972 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1976:21) om överförande av
lagföring i brottmål, se 1 § förordningen (1978:108) om
internationellt samarbete rörande lagföring för brott.

10. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism
är följande främmande stater anslutna: Albanien, Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Moldova, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen (från den 5
februari 2001), Schweiz, Slovakien, Slovenien (från den 1 mars
2001), Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

11. I fråga om den i Strasbourg den 21 mars 1983 dagtecknade
konventionen (SÖ 1985:1) om överförande av dömda personer, se
13 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom.

12. I fråga om det i Strasbourg den 18 december 1997
dagtecknade tillläggsprotokollet till 1983 års konvention om
överförande av dömda personer, se 20 a § förordningen
(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom.

13. I fråga om den i Wien den 20 december 1988 dagtecknade
konventionen (SÖ 1991:41) om bekämpande av illegal handel med
narkotika och psykotropa ämnen, se under 21 b § förordningen
(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilaga 1 till denna
förordning.

14. I fråga om den i Strasbourg den 8 november 1990 dagtecknade
konventionen (SÖ 1996:19) om penningtvätt, efterforskning,
beslag och förverkande av vinning av brott, se under 21 c §
förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom samt bilaga 2 till denna förordning.