Förordning (2001:647) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002

SFS nr
2001:647
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-08-30

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 37 900 kronor respektive 38 700 kronor för år
2002.