Tillkännagivande (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

SFS nr
2001:718
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-09-13

Vid tillämpningen av följande bestämmelse i förordningen
(1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott avses
de överenskommelser som anges nedan.

5 b § första stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om att den som
har utlämnats i vissa fall får åtalas eller straffas för annat
brott som han eller hon har begått före utlämningen eller
vidareutlämnas till en annan stat utan att medgivande inhämtas
från den stat från vilken utlämning har skett:

1. artiklarna 10.1(d) och 12.2 i konventionen av den 27
september 1996 om utlämning mellan Europeiska unionens
medlemsstater, och

2. artikel 17.1(c) i avtalet den 15 februari 2000 om utlämning
mellan Sveriges regering och Kanadas regering.