Förordning (2001:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2002

SFS nr
2001:731
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2001-09-20

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2002 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor
2001 1,0554
2002 1,0501