Riksbankens föreskrifter (2001:746) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

SFS nr
2001:746
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2001-09-21

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två
tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall
ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av Nobelprisets hundraårsjubileum skall
minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra
kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en
vikt av 12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Alfred Nobels porträtt i profil med omskriften
“NOBELPRISETS HUNDRAÅRSJUBILEUM”.

På frånsidan till höger en kvinnogestalt, Humanitas, sittande
på en fyrkantig tronstol prydd med de tre kronorna. Vänster
hand hållande en skriftrulle med Nobels testamente och höger
hand hållande en lagerkrans. Bredvid hennes inskriftstavla på
vars yta läses “SVERIGE/2 000/KR”. Under tavlan till vänster
årtalet “2001” följt av bokstaven “E” som anger myntningsorten
och “B” som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens
efternamn.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Alfred Nobels porträtt i profil med omskriften
“NOBELPRISETS HUNDRAÅRSJUBILEUM”.

På frånsidan till höger en kvinnogestalt, Humanitas, sittande
på en fyrkantig tronstol prydd med de tre kronorna. Vänster
hand hållande en skriftrulle med Nobels testamente och höger
hand hållande en lagerkrans. Bredvid henne en inskriftstavla på
vars yta läses “SVERIGE/200/KR”. Under tavlan till vänster
årtalet “2001” följt av bokstaven “E” som anger myntningsorten
och “B” som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens
efternamn.

Randen skall vara slät.