Statskalenderförordning (2001:750)

SFS nr
2001:750
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-10-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1043
Upphävd
2011-11-01

Regeringen föreskriver att myndigheterna under regeringen på
begäran skall lämna Norstedts Juridik AB/Fritzes Offentliga
Publikationer de uppgifter som behövs för den årliga
publikationen Sveriges statskalender.