Förordning (2001:760) om statens utlåningsränta och statens avkastnngsränta under budgetåret 2002

SFS nr
2001:760
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2001-10-25

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 2002 skall vara 5,0 procent.