Tillkännagivande (2001:861) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete

SFS nr
2001:861
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:730
Upphävd
2002-10-08

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan,
anslutna till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.

1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen
(SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen
är följande främmande stat ansluten: Island.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade
konventionen (SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19,
1959:72) mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av
internationell natur är förutom Storbritannien och Nordirland
följande främmande stater anslutna: Australien, Bahamas,
Cypern, Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Jamaica, Kanada, Kenya,
Lesotho, Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua
Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland,
Tonga samt Trinidad och Tobago.

3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ
1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är
följande främmande stater och områden anslutna: Argentina,
Armenien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Danmark,
Egypten, Finland, Frankrike, Heliga Stolen, Israel, Italien,
Japan, Jugoslavien, Kina (avser endast Macao), Kirgizistan,
Kroatien, Lettland, Libanon, Luxemburg, Makedonien (FYROM),
Marocko, Moldova, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Surinam, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern,
Uzbekistan, Vitryssland och Österrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska
bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande
stater anslutna: Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Nordirland,
Turkiet samt Tyskland.

5. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade
konventionen (SÖ 1969:26) om delgivning i utlandet av
handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater,
Antigua och Barbuda, Argentina (från den 1 december 2001),
Bahamas, Barbados, Belgien, Botswana, Bulgarien, Cypern,
Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Grekland,
Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malawi, Mexico, Nederländerna, Norge,
Pakistan, Polen, Portugal, Ryssland (från den 1 december 2001),
Schweiz, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri
Lanka, Storbritannien och Nordirland, Sydkorea, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ukraina (från den 1 december 2001),
Venezuela och Vitryssland.

6. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1969:36) angående upplysningar om innehållet i
utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Albanien,
Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island,
Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och
Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern,
Vitryssland och Österrike.

7. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen
(SÖ 1975:34 och 1980:28) om bevisupptagning i utlandet i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande
främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina,
Australien, Barbados, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Israel, Italien, Kina (avser endast Hong Kong och
Macao), Lettland, Luxemburg, Mexico, Monaco, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien och Nordirland, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland
och Venezuela.

8. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade
europeiska överenskommelsen (SÖ 1977:4) om översändande av
ansökningar om rättshjälp är följande främmande stater
anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland,
Tjeckien, Turkiet och Österrike.

9. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen
om internationell rättshjälp (SÖ 1986:72) är följande främmande
stater anslutna: Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland,
Finland, Frankrike, Jugoslavien, Kroatien, Lettland, Makedonien
(FYROM), Nederländerna, Polen, Schweiz, Slovenien, Spanien,
Tjeckien och Vitryssland.