Förordning (2001:898) om särskilt distributionsstöd

SFS nr
2001:898
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:887

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om särskilt
distributionsstöd som under åren 2002, 2003, 2004, 2005 och
2006 kan lämnas till företag som ger ut dagstidningar.

Om inte annat sägs i denna förordning skall bestämmelserna i
presstödsförordningen (1990:524) tillämpas.
Förordning (2005:887).

2 § Stöd kan lämnas för utdelning av dagstidningar på lördagar
i gles- och landsbygdsområden.

3 § Presstödsnämnden bestämmer storleken på stödet efter vad
som i det enskilda fallet är skäligt med hänsyn till kostnaden
för distribution i området. Stödet får dock uppgå till högst 4
kr per distribuerat exemplar och får endast avse kostnader som
överstiger 6 kr per distribuerat exemplar. Stöd får inte lämnas
om tidningens sammanlagda kostnad för distribution under
måndag-lördag understiger 16 kr per abonnent.

4 § Presstödsnämnden betalar ut stödet årsvis i efterskott.

Övergångsbestämmelser

2004:1378

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.
Förordningen skall dock tillämpas från och med den 1 januari
2005.