Förordning (2001:954) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2002

SFS nr
2001:954
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-29

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3 procent
för år 2002.