Förordning (2001:956) om inkomstindex för år 2002

SFS nr
2001:956
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-29

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 106,16 för år
2002.