Förordning (2001:957) om inkomstbasbelopp för år 2002

SFS nr
2001:957
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-29

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 38 800
för år 2002.