Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2002:1044) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2002:1044
Departement/myndighet
Riksförsäkringsverket
Utfärdad
2002-11-11

Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag som
avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
skall höjas med 1 procent från och med den 1 februari 2003.